Skolioza tzw. idiopatyczna / So-called idiopathic scoliosis
SKOLIOZA / SCOLIOSIS ENGLISH VERSION
 
(1) Informacja wstępna / So-called idiopathic scoliosis
(2) Jak powstaje skolioza / Development of scoliosis
(3) Typy skolioz / Types of scoliosis
(4) Jak rozpoznać skoliozę / TESTY / Examination in scoliosis
(5) Jak leczyć skoliozę /Old "wrong" treatment (pitfalls)
(6) Nowe ćwiczenia. WYNIKI / New rehabilitation exercises
(7) Opinie o leczeniu / Opinions - reports from parents
(8) Spis wykładów / List of lectures
(9) FOTOS / PHOTOS WYKŁADY / LECTURES
(10) Skolioza - informacja dla lekarzy / Scoliosis - article
(11) Publikacje / Publications
(12) Inne choroby / Others illnesses
Gabinet / Porady / Out Patients Clinic
(14) Scoliosis in English  English version
(15) Skoliose in Deutsch  Detush version
Letters from abroad  English version
(17) Publikacje nt. skolioz USA & Canada 2013-2015
Déformation scoliotique / France  
Scoliosis in Spanish / Escoliosis en Español 
ABC of scoliosis 1995-2007

Partner / książki / books:


 

 

 

 

To jest wersja  POLSKA  / Uwaga - folder (17) po lewej - są zawarte najnowsze publikacje z Czech, USA i Kanady - 2013 - 2014 - 2015. Druga informacja - w katalogu FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES - są zamieszczone dwa wyklady wygloszone w Londynie w dniach 9 - 11 czerwca 2016. Oznaczone jako - Lecture / Wyklad London No 1 oraz Lecture / Wyklad London No 2. a także liczne wykłady w j. polskim, j. angielskim, j. niemieckim, j. hiszpańskim. Jest tam zawarta pełna wiedza na temat skoliozy tzw. idiopatycznej oraz na temat innych chorób i deformacji narządu ruchu.

* * * * * * * * * * * *

Wyjaśniam - skolioza tzw. idiopatyczna - inaczej boczne skrzywienie kręgosłupa - do roku 1995 deformacja kręgosłupa o nieznanym i tajemniczym pochodzeniu (stąd słowo "idiopatyczna") ! Przyczyny deformacji kręgosłupa i ciała wedlug nowej klasyfikacji skolioz, opisano w latach 1995 - 2007 w Lublinie. Niestety do dzisiaj (3.12.2016) polscy ortopedzi, rehabilitanci i fizjoterapeuci nie zapoznali się z nową wiedzą. Wielu ortopedów i rehabilitantów nadal pisze doktoraty i prace habilitacyjne - wg "starej wiedzy", wiedzy bez wartości i bez pożytku dla chorego i dla społeczeństwa. Wyjaśniam - etiologia skoliozy została opisana w latach 1995 - 2007 [pierwsze obserwacje poczynione były już w roku 1984 - podczas mojego pobytu w Invalid Fundation Hospital w Helsinkach - zakończenie obserwacji - 2007]. Wykłady na temat skoliozy i na inne tematy są w folderze FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES. Zawierają ważne informacje dla Lekarzy i Rodziców. Omawiają: [1] etiologię (czyli przyczyny), [2] zasady nowej diagnostyki  tj. wykrywania zagrożeń skoliozą (specjalne testy badawcze), [3] zasady nowego leczenia oraz [4] profilaktykę przyczynową ! Ponadto w wykładach podane są ważne informacje naukowe dla biodra, kolana, stopy.  

Apel do rodziców dzieci ze skoliozą. Szanowni Rodzice, proszę przekazać informacje o "etiologii czyli przyczynach skoliozy" innym rodzicom i lekarzom. Wielu lekarzy nadal leczy skoliozy wg starych zasad, czyli szkodliwie ! Mało tego - negują spostrzeżenia lubelskie - jak czyni to np. Prof. Zbigniew Sliwiński Konsultant Krajowy Fizjoterapii [na Stronie Internetowej Tomasza Lisa (!!!) "Na Temat"]. Konsultant pisze, że dyskutował ze mna sprawę etiologii skolioz co nie jest prawdą (!). Oto jak wypowiada się Prof. Sliwinski  "...odbyłem z nim wiele dyskusji na ten temat...". Ja oświadczam - raz spotkaliśmy się na WSSP (Vincent Pol University) w Lublinie ale żadnej dyskusji nie było. Podobnie czyni to wielu polskich fizjoterapeutów i rehabilitantów. Na Stronie Internetowej "Na Temat" - negatywnie wypowiada się "anonimowy fizjoterapeuta" - nie czytał, nie myślał ale zaprzecza prawdzie naukowej. Podobnie negatywnie wypowiada się Dr Waldemar Szymanik z Konstancina (w STOCER w dniu 6.12.1999 miałem wielogodzinny wykład), ponadto do Dr Szymanika wysłałem moją książkę na temat skolioz - ale on jej nie czytał, nie myślał i nie analizował - tylko krytykuje. Podobnie w WIKIPEDII są zawarte opinie i opisy na temat "metody Karskiego" sprzed 20 lat - już zupełnie - nie aktualne, mylne, błędnie interpretowane i opisujące spostrzeżenia z lat 1995 - 2003. Przysłowie chińskie mówi "jak stare nie odejdzie" to "nowe nie przyjdzie". A "stare" nadal tkwi w WIKIPEDII. Na przykład wypowiedź Prof. A. Goreckiego (z Kliniki Ortopedii na ul. Lindleya w Warszawie). Prof. Gorecki nie poznał nowej wiedzy (a miałem wyklad w Klinice na Lindleya w r. 1998) - zmarl wiele lat temu ale niestety Jego negatywne wypowiedzi nadal "żyją" w WIKIPEDII. Wszyscy ci krytykujący nie zapoznali się z nową wiedzą ale ją odrzucają. Już czas, aby po 21 latach głoszenia nowej wiedzy (a po 31 latach obserwacji), na wdrożenie powszechnej profilaktyki skolioz w Polsce i na świecie. Etiologia skolioz jest prosta - i może dlatego dla wielu taka trudna !? A może brak jest woli "poznania nowego" i brak determinacji odejścia od starych książek. Czas najwyższy aby "stara wiedza" odeszła a przyszła "nowa wiedza". Wtedy okaże się, że powiedzenie "naturalna historia skoliozy" (the natural history of scoliosis) - dla wytłumaczenia złych wyników powstałych wskutek złego (poprzedniego) leczenia, nie ma żadnego sensu. Na zdjęciu poniżej "robocza" dyskusja na temat skolioz. Po prawej Prof. Keith Luk - rozmowa o skoliozie typu III epg (Hong Kong - 2004). Skoliozy są częstą wadą u dzieci i młodzieży (ok. 8 % w populacji w Polsce). Powodują zniekształcenie, oszpecenie, niewydolność ruchową, oddechową i krążeniową, często bóle. Nie są jednak przyczyna porażeń o czym mówią niektórzy lekarze, bowiem każdy typ skoliozy rozwija się już od 2-3 roku życia ! W tym czasie następuje pełna adaptacja czyli wzajemne przystosowanie "rozwijających się / rosnących elementów kostnych" oraz "rozwijającego się układu nerwowego"!

W związku z masowym występowaniem zmian przeciążeniowych, zmian degeneracyjnych i chorób narządu ruchu - w tym kręgosłupa, szczególnie u "starszego pokolenia ludności świata" wprowadzono pod auspicjami WHO "Dekadę Kości i Stawów 2000 - 2010" poszukując sposobów profilaktyki i optymalnych sposobów leczenia. Prezydentem "Dekady Kości i Stawów 2000 - 2010" był Profesor Lars Lidgren z Lund (na zdjęciu niżej - prof. Lidgren i prof. Karski w czasie rozmowy na Kongresie PTO i Tr w Warszawie w dniu 16.09.2010).

Prace o etiologii skoliozy są drukowane za granicą (ostatnio w USA, Kanadzie, Czechach - folder No 17) i przez PAN.  Publikacje są znane na świecie już od roku 1995/1996. Pierwsza publikacja była w "Orthopadische Praxis" - 1996 -  w Niemczech - a następnie w kolejnych latach, w wielu krajach.        

 

UWAGA: Opinie o "wiedzy z Lublina" w Wikipedii [wypowiedzi zamieszczone w roku 2003 i utrzymywane niezmiennie przez wiele lat, np. z "Dziennika Wschodniego"] i głoszone przez innych ortopedów, są zupełnie "nie przeanalizowane" i NIE są OPINIAMI poprawnymi. Podobnie odpowiedź Pani Minister na Interpelację Poselską we wrześniu 2010 "w sprawie profilaktyki wad postawy i skolioz w Polsce" - nie jest oparta o "wiedzę" a jedynie o "opinię". Niestety nikt z Kolegów Ortopedów i nikt z Ministerstwa Zdrowia nie podejmuje dyskusji (MZ - po moim pobycie w dniu 5.10.2016 w jednym z Departamentów MZ przysłało pismo, że już interesuje się nową wiedzą - 22.10.2016 - ale do dzisiaj nie ma żadnych działań). Wielu ortopedów, rehabilitantów, fizjoterapeutów od 21 lat powtarza - "nie ma potwierdzenia przez Evidence Based Medicine" (gremium zagraniczne [!])" a przecież skoliozy są w Polsce. Nową wiedzę można samemu sprawdzić i potwierdzić. Nieprawdą jest, że "nie było publikacji na temat nowej wiedzy" i nieprawdą jest, że "Prof. Karski nie zgodził się na weryfikację swojej wiedzy" [tak napisane w Wikipedii]. Nowa wiedza jest opublikowana (publikacje wysłałem przed wielu laty do dwu Ośrodków Ortopedii i Rehabilitacji - do Konstancina i do Poznania) a Książkę na temat etiologii i nowego leczenia SKOLIOZY (IV wydanie / listopad 2011) już otrzymało wielu ortopedów w Polsce i na świecie. Nową wiedzą bardzo interesują się ortopedzi w USA i Kanadzie. Tam w latach 2010 - 2013 / 2014 / 2015 / 2016 opublikowano osiem prac - w US-China Science Journal, w Journal of Novel Physiotherapies, oraz w lutym 2014 w Surgical Science, w Global Journal (USA, UK, India, Hong Kong), w American Journal of Medicine and Surgery (2015), w Canadian Open Medical Sciences & Medicine Journal (2015).  Tak więc "nowa, polska wiedza " jest znana na Słowacji już od 21 lat (!), podobnie na Węgrzech, w Niemczech, w USA i Kanadzie - i tam w pełni potwierdzona. Spostrzeżenia lubelskie potwierdza Prof. Ivo Marik  z Pragi Czeskiej, Prof. Georg Neff z Berlina, Prof. Ian Stokes i Prof. Martha Hawes z USA, Dr Kathleen McHale z USA, potwierdzał Prof. John Sevastik ze Sztokholmu (zmarl w październiku 2012) i Prof. Franz Grill z Wiednia, Prof. Keith Luk (jest na zdjęciu powyżej wykonanym w Hong Kong'u - 2004).

WIKIPEDIA jest "forum obiektywnej wiedzy naukowej" ale niestety, nie wszyscy piszący w WIKIPEDII są obiektywni. Bywa, że trzymają się "starej wiedzy" i nie chcą zauważyć, że "wiedza nie stoi w miejscu" ale "stale czyni postępy". Pełna "wiedza o tzw. skoliozie idiopatycznej" zawarta jest na Stronie Internetowej www.ortopedia.karski.lublin.pl/ - oraz w publikacjach [ostatnie publikacje w Czechach (2010), Hiszpanii (2010), Egipcie (2010), USA (2011,  2013/2014), w materiałach IRSSD (Ateny - 2002, Ghent/Gent, Belgium, 21th - 24th, June, 2006, Liverpool - 2008, Poznań - 2012), w publikacjach PAN (2012), materialach Zjazdowych (Kongresowych) / wykładowych na Węgrzech (2011, 2012, 2013), na Sympozjum na Rhodos - "13th Symposium Prague - Sydney - Lublin" - organizator Prof. Ivo Marik (2011), w materiałach SICOT (2011) w Czechach], w materiałach ERASMUS (Kempen / Geel / Belgia 14 - 19.02.2012), w wykładach w Dreznie (Dresden) / Niemcy w kwietniu 2013 (15.04. - 19.04.2013) i w St. Petersburgu (14 - 21.09.2013), ponownie w Niemczech w Idstein w Hochschule (HS) Fresenius w dniach 9.12. - 14.12.2013 (program ERASMUS), na wykładach Fizjoterapii na KUL, wykładach w Madrycie (24.02. - 1.03.2015) oraz w Chieti / Pescara (19 - 24.04.2015) oraz w Londynie w czerwcu 2016 a także na II Naukowej Światowej Konferencji BUDO / KARATE w dn. 13.10.2016 r w Europejskim Centrum BUDO / Dojo - Stara Wieś (Polska).  

 

W listopadzie 2011 wydano IV edycję SKOLIOZ (420 stron, liczne fotografie, dokumenty). Mozliwość nabycia książki po kontakcie Email na adres: tmkarski@gmail.com

 

Oto wyklady w ostatnich latach: 

 

(1) materiały Kongresu IRSSD / Gandawa / Belgia / czerwiec 2006 /

(2) publikacje w Pan Arab Orthop Journal /lipiec 2007 oraz lipiec 2010/

(3) praca wygłoszona / Plakat / na Kongresie SICOT w Marrakech / Maroko / wrzesień 2007 / z uzupełnieniami w roku 2008 / 2010. Tutaj podano zależność "typu skoliozy" od "modelu ruchu bioder" (spostrzeżenie z roku 2006)

(4) praca wydrukowana w Chinach w WJP (World Journal of Pediatrics) w listopadzie w 2007

(5) referat wygłoszony w Liverpoolu (publikacja w materiałach kongresowych IRSSD) w lipcu 2008

(6) referat wygłoszony w Kairze w listopadzie 2008

(7) referat wygłoszony na Kongresie SICOT w maju 2009 w Kołobrzegu [patrz/see (14)].

(8) referat wygłoszony na Kongresie Środkowo-Europejskim w Pecs w czerwcu 2010 

(9) referat wygłoszony w dniu 17.06.2011 na Kongresie Węgierskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Debreczynie (refat w cześci FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES)

(10) referat (POSTER) prezentowany na Kongresie SICOT w dniach 6 - 9 września 2011 w Pradze / Rerpublika Czeska. Kongres zgromadził 3000 uczestników / ortopedów z całego Świata.  

Dyskusja ze mną na temat skolioz trwa stale (każdego dnia). Nową wiedzę o skoliozie już wprowadzają do praktycznych działań nie tylko ortopedzi w Europie i USA ale także ortopedzi z Japonii - Prof. Etsuo Chosa, Dr Takashi Shimizu, Dr Minoru Kashihara, Dr Michikata Katou.

(11) Wykłady ERASMUS / KHK - Kempen / Geel / Belgia - wykłady na temat etiologii skolioz tzw. idiopatycznych, testów badawczych i nowego leczenia oraz profilaktyki przyczynowej. 

(12) Wykład na Wegierskim Kongresie Sportowym / A MAGYAR SPORTOVOS TARSASAG 2012, EVI KONGRESSZUSA / 2012, majus 31 - junius 2 / Budapest. Tytuł wykładów: 1/ T. Karski - Biomechanical aetiology of the so-called idiopathic scoliosis, 2/ T. Karski, J. Karski - "Iatrogenic deformity in all groups of scoliosis after previous harmful exercises"

(13) Wykład POSTER na IRSSD w Poznaniu - 1 - 4.07.2012 (uczesticy z Rosji, USA, UK, Kanady, Italii, Niemiec, Chin, Chin - Hong Kongu, Japonii i wielu innych krajów). Tytuł - T. Karski "Present day explanation of the clinical signs in the biomechanical aetiology of the so-called idiopathic scoliosis (1995 - 2011). The relationship between the 'model of hips movement' and the character of scoliosis. Three groups and four types. The causative role of GAIT and STANDING 'at ease' on the RIGHT LEG".  Praca wydrukowana w książce Research into Spinal Defomities 8 / IOS Press / Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington, DC, 2012 / Edited by Tomasz Kotwicki and Theodoros B. Grivas / strony 133 -138 

(14) W referacie z SICOT 2009 (Kołobrzeg) zawarte są wszystkie nowe informacje dotyczące skoliozy. Pokazane są przykłady losu "dzieci po operacji kręgosłupa". Na "powszechna profilaktykę czekają polskie dzieci i ich rodzice"! Nie należy zalecać "złych ćwiczeń" - bowiem powiększają skoliozę, nie należy mówić, że "skolioza ma prawo się powiększać" - bowiem to skutek złych ćwiczeń, nie należy mówić, że "powiększanie się wady" to "naturalna historia skoliozy" - bowiem to mit wymyślony dla wytłumaczenia złych wyników leczenia, nie należy mówić, że "grożą porażenia jesli dziecko nie będzie operowane" - bowiem jest pełna adaptacja (przystosowanie) skrzywienia do układu nerwowego i układu nerwowego do skrzywienia (każda skolioza zaczyna się w 2 - 3  roku życia dziecka). Nie należy mówić, że "skrzywienie 40 stopni to wskazanie do operacji". Moj apel: Koledzy Ortopedzi i Rehabilitanci i Fizjoterapeuci- czas na profilaktykę przyczynową skolioz w Polsce. Okres "Dekady Kości i Stawów 2000 - 2010" i teraz kolejne lata XXI wieku były i są doskonałym okresem aby tę profilaktykę wprowadzić.

(15) O sprawach skolioz informowano Ministerstwo Zdrowia / Warszawa, w czasie czterech spotkań:

23 stycznia 2006,

7 marca 2007,

19 czerwca 2007,

5 października 2016

(w tym ostatnim spotkaniu uczestniczyli także Dr Marian Domagała - Dyrektor Centrum Medycznego w Łaszczowie, Dr Włodzimierz Kwieciński - Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i zarazem Prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego, Mgr Andrzej Maciejewski - Vice Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Rozmowa dotyczyła problematyki skolioz tzw. idiopatycznych. Wskazano na potrzebę wprowadzenia do diagnostyki skolioz nowych testów klinicznych, konieczności zmiany "ćwiczeń korekcyjnych" (obecne są wadliwe) i potrzebę zmiany programu ćwiczeń WF w szkołach. Wskazano na wyjątkowo dużą przydatność ćwiczeń karate. Wg obserwacji z lat 1995 - 2016 karate to nie tylko sport ale bardzo ważny sposób leczenia i profilaktyki skolioz. Efekt poprzednich trzech spotkań: brak jakichkolwiek działań MZ (!).

Po spotkaniu w dniu 5 października 2016 - otrzymałem z Ministerstwa Zdrowia list zapewniający o zamiarze rozpatrzenia propozycji zmian w zakresie profilaktyki skolioz i innych wad narządu ruchu u dzieci i młodzieży a także profilaktyki artrozy biodra, kolana i spondyloartrozy / bólów krzyża u dorosłych. Nadal czekam na działania MZ. Chętnie przyjadę do MZ po raz piąty.    

(16) Wyklady na II International Physiotherapy Conference w Londynie (8 - 12 czerwca 2016).

(17) Wyklad na Światowym Kongresie Karate (Dojo Stara Wieś 12 - 13 pażdziernika 2016).

(18) Wykład na AGH w Krakowie w dniu 19.11.2016.

(19) Wykłady na MAT ECO SHOES w Krakowie w dniu 21.11.2016

 

 

Jesli macie Państwo pytania proszę pisać na adres internetowy poniżej :

t.karski @ neostrada.pl   lub    tmkarski@gmail.com   lub proszę zatelefonować do Lublina

Prof. zw. dr med. hab. Tomasz Karski

Tel. / 0048 / 81 / 742 63 71    (Gabinet Ortopedyczny - aktywny)

Tel. Mobile (komórkowy) +48 / 604 933 234  - dla SMS (aktywny)

t.karski@neostrada.pl   -  Gabinet Ortopedyczny (aktywny)

tmkarski@gmail.com     -  Gabinet ortopedyczny (aktywny)

 

Adres   tkarski@dsk.lublin.pl        -   Klinika (przejsciowo nie jest aktywny)

Tel. / Fax 0048 / 81 / 741 56 53      (Klinika - nie jest aktywny)

               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                       

 

 

 
Data modyfikacji: 2016-12-04 Gabinet Ortopedyczny w Lubline - Prof. dr med. hab. Tomasz Karski
20-825 Lublin, ul. Urocza 19 (Sławinek)  tel. 081 742-63-71